Simulace kódu pro NC obrábění a programování robotů

Pokud jsou ISO programy simulovány na obrazovce počítače před tím, než se spustí na stroji, můžeme předejít nepříjemným překvapením na dílně. Virtuální kolize neprodukují žádné reálné škody a simulace podává kompletní informace o každé operaci.

Realita na obrazovce

Eureka je schopná verifikovat jakýkoliv NC program s využitím plné 3D simulace obráběcího stroje. K tomu nabízí jednoduché a intuitivní rozhraní vhodné pro všechny uživatele, od obsluhy stroje po technology. Testováním programu v počítači před jeho vložením do stroje lze předcházet riziku poškození drahých obrobků, poškození nástrojů a vybavení a dokonce havárii stroje, které může způsobit chyba v programu. Pomocí tohoto softwaru si lze prohlédnout veškeré pohyby stroje na obrazovce, protože všechny části obráběcího procesu jsou perfektně nasimulovány. Přestože jsou jednotlivé díly vyráběny s velmi přesnou tolerancí a vyžadují vrtání, frézování kapes či řezání ve všech možných polohách, může být ISO program napsán ručně, protože Eureka před vložením programu do stroje otestuje, zda je program sestaven správně.

Užitečné funkce

 

Dalším důvodem proč zvolit Eureku, je možnost využívat software v různých úrovních, počínajíc kompletní simulací vstupů stroje s 3D modelem obrobků, nástrojů, vřetena nebo zařízení pro odebíraní materiálu. Na druhou stranu pro operátora, který má dlouholeté zkušenosti a zná dokonale práci na stroji, není třeba generovat detailní simulaci. Tomu může například stačit nástin nástroje v podobě jednoduchého válce. Eureka dokáže přidat, odebrat nebo vyměnit jakékoliv nástroje, definované buď číselnou hodnotou vloženou přímo do formuláře nebo importem jeho grafické podoby ze souboru. Každý nástroj může být uložen do databáze a znovu použit. V softwaru Eureka je velmi snadné i upravovat ISO kód. Při spuštění makra, cyklu nebo podprogramu simulátor provádí G kódy a přehrává je jako skutečný stroj. Pozice os, stavy proměnných a ostatních simulačních parametrů je možné sledovat ve stavovém okně. Kromě toho simulátor umožňuje přesně odhadnout dobu jednotlivých cyklů. Eureka se dá lehce přizpůsobit každé úrovni použití a vyžaduje jen krátké školení. Vyjma importu 3D dat z CAD (CATIA, Pro/E, Parasolid, Inventor, IGES, Step) je software plně vyvinut společností Roboris.

I robot se stává virtuálním

Kromě ověření NC kódu má Eureka i další moduly, které ji mění na vizuální postprocesor jak pro CNC stroje, tak pro roboty. V tomto případě je vstupem pro stroj nezávislý APT soubor a výstupem program v řídícím jazyce stroje. Roboris vyvinul svou vlastní technologii Robot Milling, která umožnuje zacházet s antropomorfním robotem jako s CNC obráběcím strojem. Síla tohoto softwaru je v tom, že nejde jenom o postprocesor. Eureka provádí výpočty pozic robotu, tak aby vyhovovaly požadavkům CAM systému a zároveň kontroluje limity, singularity, odebírání materiálu v rychlosti a kolizích. Pokud detekuje chyby, nabídne uživateli prostředky k jejich odstranění. Stejné je to s externími osami a v reverzním módu, kdy je obrobek namontován na robotu. Možné je i obrábění nožem s využitím všech stupňů volnosti robotu. Na závěr, kdy je vše otestováno, Eureka vygeneruje program pro robot (ABB, Kuka, Fanuc, Motoman, Stäubli, Kawasaki, Comau) rozdělující množství drah nástroje do menších programů tak, aby odpovídaly požadavkům řídícího systému.

Eureka u nás

Od letošního roku se výhradním distributorem softwaru Eureka pro Českou a Slovenskou republiku stala společnost Nexnet a. s., díky podpisu exkluzivní smlouvy se společností Roboris.

 

 
Najdete nás na

 

Napsali o nás...

Edgecam nás zaujal svou volností při obrábění v cyklech a intuitivním ovládáním. Mnoho cyklů lze aplikovat přímo na Solid model bez složitého vytváření hranic, což zrychluje práci programátora. Oceňuji také bezproblémovou práci s velmi objemnými modely z Autodesk Inventor. Naše pracoviště je vybaveno dvěmi stanicemi Edgecam, jedna pro klasické 3-osé obrábění forem, druhá pro 5-osé indexované obrábění na portálové frézce. Já osobně používám Edgecam více než 7 let k plné spokojenosti a jsem rovněž velmi potěšen jeho vývojem.

Radek Křemeňák

KASI, spol. s.r.o.

 

Novinky

Opravný balíček EC 2018 R1 SU2

Byl vydán Opravný balíček SU2 pro novou verzi Edgecam 2018 R1.

 

Nová učebna Zlín

V rámci zkvalitnění našich služeb, jsme pro Vás připravili novou učebnu ve Zlíně.

 

Akce a veletrhy

Podívejte se na přehled Akcí a Veletrhů NEXNET.

Akce a veletrhy...
 

Software ke stažení
Sdílet:

  • Delicious icon
  • Digg icon
  • Reddit icon
  • StumbleUpon icon