POZVÁNKA


na řádnou valnou hromadu společnosti

NEXNET, a.s.

se sídlem Březinova 1080/18, Kroměříž, PSČ 767 01

IČ 26232987

která se bude konat dne 19.3.2021 v 9:00hod.

v kanceláři notáře JUDr. Petra Skopala v Kroměříži, Jánská 25