VZDÁLENÉ PŘIPOJENÍ TECHNIKA


ZELENÁ LINKA

800 876 088

PŘIHLÁŠENÍ NA HELPDESK


HELPDESK Mobile pro iOS a Android

2
1

Technická podpora je určena pro všechny zákazníky společnosti Nexnet, a.s. Přednostně řešíme technické dotazy zákazníků s platnou aktualizací.


ŠKOLENÍ

Naší filozofií je poskytnout zákazníkovi veškeré potřebné znalosti k tomu, aby mohl software přesně nastavit a přizpůsobit svým potřebám, a využít tak jeho přínos v maximální možné míře. Abychom uspokojili náročné požadavky našich zákazníků, máme tři plně vybavené učebny ve Zlíně, Kroměříži a v Brně.

Školíme vždy jen jednu firmu a naší snahou je přizpůsobit osnovu přesně dle požadavků zákazníka a podřídit se charakteru výroby dané firmy.

 


HELPDESK NEXNET

HELPDESK NEXNET byl zaveden za účelem poskytování co nejlepší podpory všem zákazníkům Nexnet v ČR a SK. Našim cílem je včasná a efektivní podpora a neustálé zlepšování úrovně služeb zákazníkům.

Nový HELPDESK nahrazuje oba původní portály (NEXNET eSupport,  NEXNET Zákaznický portál)

Portál umožňuje zakládat a spravovat jednotlivé požadavky a návrhy na zlepšení jednotlivých produktů. V rámci co nejrychlejšího řešení Vašich požadavků je nevhodnějším způsobem založit tiket v patřičné sekci a k němu přihrát co nejvíce souvisejících informací a dat.  Na základě řešených dotazů je vytvářena knihovna řešení, která nabízí rychlou a přehlednou pomoc v databázi technických řešení.  Každý problém (Ticket) má unikátní číslo (ID), podle kterého je zařazen do databáze, což umožňuje jeho snadné vyhledání.

NEXNET, a.s. zodpovídá za kvalitu poskytovaných služeb, proto je naším cílem využití služeb helpdesku všemi zákazníky jako primárního komunikačního kanálu.

CO HELPDESK NABÍZÍ?

Zakládání dotazů přes ticket –  můžete zadávat své požadavky elektronickou formou. Po jejich zpracování má zákazník k dispozici řešení problému, včetně kompletní historie komunikace s techniky.

Znalostní databáze –  manuály, návody a videa, které Vám pomůžou k efektivní práci s našimi CAD/CAM systémy, novinky ve verzích, instalační soubory pro všechny naše software a jejich opravné balíčky

Zálohy Vašich postprocesorů, licenčních souborů, maker a ostatních programů.

Minimální HW a SW požadavky našich produktů

Pro lepší orientaci na portálu doporučujeme navštívit znalostní databázi, kde v sekci první kroky najdete základní informace o našem HELPDESKu.

VZDÁLENÉ PŘIPOJENÍ TECHNIKA


ZELENÁ LINKA

800 876 088

PŘIHLÁŠENÍ NA HELPDESK


HELPDESK Mobile pro iOS a Android

2
1