nejvhodnější řešení

vysoká výkonnost

snadná ovladatelnost

rychlá návratnost investice


Softwarová řešení pro programování CNC strojů

EDGECAM

EDGECAM je vedoucí na trhu s CAM (computer aided manufacturing – počítačem podporovaná výroba) systémy pro NC programování. S jedinečnou jednoduchostí použití a sofistikovaným vytvářením drah nástrojů, je jediným CAM systémem, který budete potřebovat pro frézovací, soustružnické a soustružnicko-frézovací obrábění.  EDGECAM uplatňuje Vaše znalosti a zkušenosti k řízení CAM procesů s automatickými nástroji, aby vyhovoval rozdílným aplikacím – což Vám umožní udržet si Vaši konkurenceschopnost.


VISI

VISI je uznáván jako jeden z nejlepších CAD/CAM softwarů pro výrobce forem.

Nabízí jedinečnou kombinaci využití, plně podporuje modelování drátové geometrie, plošné a objemové modelování, rozsáhlé 2D, 3D a 5osé obráběcí strategie se specializací na rychlostní obrábění. Specifické využití pro návrh vstřikovacích forem a nástrojů, zahrnující analýzu toku materiálu a návrh postupových střižných nástrojů, což poskytuje nástrojáři nepřekonatelnou úroveň produktivity.


RADAN

RADAN je kompletní CAD/CAM řešení pro tváření plechů.  Chápeme, že ve vašem obchodu je kov drahocenná surovina a díky našemu software může Vaše společnost výrazně snižovat stavy zásob a zvýšit materiálové využití. RADAN je klíčem k vysoké ziskovosti Vašich zakázek.

Naše síla je v poskytování světově prvotřídního řešení, které nabízí firmám modulární řešení nepostradatelné pro konstrukci, obrábění a kontrolu výroby v oblasti tváření plechových součástí a výrobků. Inovační řešení, které Vám poskytnou aplikace RADAN jsou nezbytné pro design (2D, 3D kreslení) a výrobu kovových součástek z plechů (vysekávání, profilování, skládání a ohýbání). Software RADAN nabízí celkové řešení s přesnou a efektivní výrobou komponentů od návrhu až po výrobu.


ALPHACAM

Alphacam je přední CAD/CAM systém v oblastech obrábění dřeva, kovu, plastů a minerálů. ALPHACAM lze využít pro obrábění na široké paletě CNC strojů od 2osého frézování a soustružení jednoduchých součástí až po 5osé obrábění složitých komponent.

Při vývoji je kladen důraz na vytvoření systému, který zajišťuje vysokou úroveň flexibility, produktivity a spolehlivosti. Vzhledem k jednotlivým modulům zaměřeným na specifickou výrobu je ALPHACAM vhodný pro široké spektrum zákazníků.


CABINET VISION

CABINET VISION je celosvětově vedoucí program sloužící k výrobě skříněk a výrobků korpusového typu. Díky možnosti krok po kroku narůstat od základního modulu s jednoduchým nářezovým plánem, až po silný modul s plně integrovaným jedním ze tří řešení Sceen-to-Machine™, je CABINET VISION jediný software, který skutečně poroste s Vaší společností.

Ale nepleťte si základní modul s nedostatkem nástrojů. Nástroje CABINET VISION jsou vyvíjeny ve spolupráci s desetitisíci výrobci nábytku déle než 25 let. Chápeme, že i ten nejjednodušší výrobní software by měl sám o sobě obsahovat určité základní nástroje.

více...
Na rozdíl od jiných softwarových společností, každý modul, který prodáváme, obsahuje základní funkce, které potřebuje každý výrobce nábytku pro uskutečnění projektu. Při používání CABINET VISION nepotřebujete přídavné moduly, abyste byli schopní vygenerovat:

 • Výrobní výkresy
 • 3D rendery pro zákazníky
 • Nářezový plán
 • Spotřebu materiálu
 • Odhad (nacenění zakázky)

Proč investovat do technologie, kterou časem přerostete? Zjistěte sami, proč stále více výrobců nábytku dává přednost CABINET VISION před jinými produkty na trhu a jsou spokojeni s designem, nářezovými plány, prezentacemi výrobků, výstupními zprávami, výrobními výkresy a CNC výstupem.


ANSYS Discovery SpaceClaim je v současné době odborníky označován za nejrychlejší a nejinovativnější software pro 3D Solid modelování na světě. ANSYS Discovery SpaceClaim poskytuje inženýrům a průmyslovým designérům naprostou svobodu a volnost, díky čemuž jsou mnohem lépe schopni zachytit a realizovat své představy. To umožnil princip přímé editace Solid modelů, který ANSYS Discovery SpaceClaim využívá, a kterým se diametrálně liší od všech ostatních Solid modelářů. Díky tomu je ANSYS Discovery SpaceClaim vynikajícím a nedostižným nástrojem pro tvorbu solid modelů v nejkratším možném čase. ANSYS Discovery SpaceClaim je v současnosti nasazován v oblasti designu, prototypingu a v oblasti podpory CAM výroby.


Eureka logo

Simulace kódu pro NC obrábění a programování robotů

Pokud jsou ISO programy simulovány na obrazovce počítače před tím, než se spustí na stroji, můžeme předejít nepříjemným překvapením na dílně. Virtuální kolize neprodukují žádné reálné škody a simulace podává kompletní informace o každé operaci.

Realita na obrazovce

Eureka je schopná verifikovat jakýkoliv NC program s využitím plné 3D simulace obráběcího stroje. K tomu nabízí jednoduché a intuitivní rozhraní vhodné pro všechny uživatele, od obsluhy stroje po technology. Testováním programu v počítači před jeho vložením do stroje lze předcházet riziku poškození drahých obrobků, poškození nástrojů a vybavení, a dokonce havárii stroje, které může způsobit chyba v programu. Pomocí tohoto softwaru si lze prohlédnout veškeré pohyby stroje na obrazovce, protože všechny části obráběcího procesu jsou perfektně nasimulovány. Přestože jsou jednotlivé díly vyráběny s velmi přesnou tolerancí a vyžadují vrtání, frézování kapes či řezání ve všech možných polohách, může být ISO program napsán ručně, protože Eureka před vložením programu do stroje otestuje, zda je program sestaven správně.

více...

Užitečné funkce

Dalším důvodem, proč zvolit EUREKU, je možnost využívat software v různých úrovních, počínajíc kompletní simulací vstupů stroje s 3D modelem obrobků, nástrojů, vřetena nebo zařízení pro odebíraní materiálu. Na druhou stranu pro operátora, který má dlouholeté zkušenosti a zná dokonale práci na stroji, není třeba generovat detailní simulaci. Tomu může například stačit nástin nástroje v podobě jednoduchého válce. EUREKA dokáže přidat, odebrat nebo vyměnit jakékoliv nástroje, definované buď číselnou hodnotou vloženou přímo do formuláře nebo importem jeho grafické podoby ze souboru. Každý nástroj může být uložen do databáze a znovu použit. V softwaru Eureka je velmi snadné i upravovat ISO kód. Při spuštění makra, cyklu nebo podprogramu simulátor provádí G kódy a přehrává je jako skutečný stroj. Pozice os, stavy proměnných a ostatních simulačních parametrů je možné sledovat ve stavovém okně. Kromě toho simulátor umožňuje přesně odhadnout dobu jednotlivých cyklů. EUREKA se dá lehce přizpůsobit každé úrovni použití a vyžaduje jen krátké školení. Vyjma importu 3D dat z CAD (CATIA, Pro/E, Parasolid, Inventor, IGES, Step) je software plně vyvinut společností Roboris.

I robot se stává virtuálním

Kromě ověření NC kódu má EUREKA i další moduly, které ji mění na vizuální postprocesor jak pro CNC stroje, tak pro roboty. V tomto případě je vstupem pro stroj nezávislý APT soubor a výstupem program v řídícím jazyce stroje. Roboris vyvinul svou vlastní technologii Robot Milling, která umožnuje zacházet s antropomorfním robotem jako s CNC obráběcím strojem. Síla tohoto softwaru je v tom, že nejde jenom o postprocesor. Eureka provádí výpočty pozic robotu, tak aby vyhovovaly požadavkům CAM systému a zároveň kontroluje limity, singularity, odebírání materiálu v rychlosti a kolizích. Pokud detekuje chyby, nabídne uživateli prostředky k jejich odstranění. Stejné je to s externími osami a v reverzním módu, kdy je obrobek namontován na robotu. Možné je i obrábění nožem s využitím všech stupňů volnosti robotu. Na závěr, kdy je vše otestováno, EUREKA vygeneruje program pro robot (ABB, Kuka, Fanuc, Motoman, Stäubli, Kawasaki, Comau) rozdělující množství drah nástroje do menších programů tak, aby odpovídaly požadavkům řídícího systému.

EUREKA u nás

Výhradním distributorem softwaru EUREKA pro Českou a Slovenskou republiku je společnost Nexnet a. s., díky podpisu exkluzivní smlouvy se společností Roboris.

Simulace obráběcích strojů

EUREKA je předním nástrojem k 3D simulaci vašeho strojního obrábění, umožňující jednoduchou úpravu NC kódu. Díky software EUREKA a jeho intuitivnímu jednoduchému uživatelskému rozhraní předejdete riziku poškození drahých obrobků, nástrojů, a především předejdete kolizi samotného stroje. EUREKA vám pomocí ISO kódu pohlídá chování stroje a zároveň při chybném nastavení programu nabídne možnosti úprav. EUREKA podporuje všechny typy strojů jako 3 nebo 5 osé stroje s jednou nebo více hlav a výjimečnou technologií Robot milling umožňuje zacházet s antropomorfním robotem jako s CNC obráběcím strojem. Zároveň podporuje většinu řídicích systémů uvedených na trhu: Heidenhein, Fanuc, Siemens, Nzm, OSAI, Z32, FIDIA, Selca. Ostatní řídicí systémy lze jednoduše integrovat na požádání.

Hlavní funkce:

 • 3D simulace s úběrem materiálů
 • Automatická detekce kolize stroje, nástroje, obrobku
 • Optimalizace drah nástrojů
 • Ověřování G-kódu v programu
 • Přesné výpočty časů obrábění
 • Integrovaný modul sestavování stroje
 • Synchronizovaná simulace více vřeten
 • Automatická hlášen

Vizuální postprocesor

EUREKA je díky extrémní flexibilitě a intuitivního prostředí nejlépe zpracovaným rozhraním pro Pro-Manufacturing a CATIA V4/V5

Hlavní vlastnosti:

 • Automatická podpora současně pracujících lineárních os
 • Možnost ověřit a doladit program
 • Pěti osé vrtací cykly
 • Podpora osy pinoly
 • Podprogramy
 • Automatická informační zpětná vazba

Frézování pomocí robotu

Hlavní vlastnosti:

 • Plná 3D simulace s úběrem materiálu
 • Antropomorfní robot jako CNC obráběcí stroj
 • Výpočty pozic robotu podle potřeby CAM systému
 • Detekce chyb s nabídkou možností oprav
 • Obrábění nožem s využitím všech stupňů volnosti robotu
 • Kompatibilní s mnoha průmyslovými roboty: ABB, Kuka, Fanuc, Motoman, Kawasaki, Staubli, Comau
 • Kompatibilní s mnoha rozšířenými CAD/CAM na trhu

WORKXPLORE

WORKXPLORE je ideálním nástrojem pro přímé zobrazování a vyhodnocování 3D CAD souborů bez nutnosti použití původní CAD aplikace. Intuitivní a snadno použitelné uživatelské rozhraní umožňuje začínajícím i zkušeným uživatelům prozkoumat jakýkoliv typ 2D/3D CAD souboru.

EDGECAM WORKXPLORE umožňuje uživatelům vytvářet prototypy nebo 3D modely ze souborů importovaných z různých CAD aplikací. Uživatelé mohou pracovat na nastavení a zlepšení modelu před vytvořením skutečného prototypu.

NCSIMUL

NCSIMUL je komplexní CNC software, který optimalizuje celý proces obrábění od načtení zdrojového NC programu po vygenerování optimalizovaného a simulovaného finálního NC kódu pro obráběný díl. Umožňuje uživatelům automatickou optimalizaci G-kódu, jeho simulaci s kontrolou kolizí a správu nástrojů.

Správa NC programů v DNC síti, monitorování stavu strojů v reálném čase a publikování výrobní dokumentace jsou dalšími výhodami, které doplňují naši platformu a optimalizují proces výroby.